Naam

Oh! Ondernemershuis

Beschrijving

De samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen (ook wel ‘Triple Helix’ genaamd) loopt als een rode draad door de werking van het Ondernemershuis. Via samenwerkingsstructuren wil Oh! ondernemerszin stimuleren en ondernemerschap ondersteunen. Het is de sterkte van het Oh! om diverse initiatieven en actoren met elkaar te verbinden. De connecties die hierbij gemaakt worden, scheppen een klimaat om te delen in ondernemerschap: infrastructuur, kennis, netwerk en zelfs klanten delen vormen de basis van co-creatieve processen in het ondernemershuis.

Details